Բովաձորի միջնակարգ դպրոց

2018թ. բյուջեի նախագիծ և օրացույց

Bovadzor_2018_naxnakan_byuje (2) գնումների պլան

2018թ. բյուջեի նախագիծ և օրացույց

posted by bovadzor in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2018թ. բյուջեի նախագիծ և օրացույց-ում

Գնումների պլան

գնումների պլան

Գնումների պլան

posted by bovadzor in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Գնումների պլան-ում